Sự khác nhau giữa cách tiếp thị giữa Instagram và Facebook như thế nào ? Report by Socialbakers

Mọi người cần tìm hiểu về 2 nên tảng này và cách triển khai cũng như một số thông tin trên 2 nền tảng nổi tiếng của Facebook thì xem nhé

Report được chia sẻ bởi bạn Đào Trường Ngộ (https://www.facebook.com/Stony.Dao)

XEM và DOWNLOAD

https://drive.google.com/file/d/1FaCL-B6vQJMR1xRoohI0c3PGOJMUJnKl/view?usp=sharing

NẾU HỮU ÍCH HÃY JOIN VỚI CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!
►Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/digimarkVN
►Fanpage  : https://www.facebook.com/congdongdigimark/
►Website : http://digimarkvn.com
►Youtube : https://www.youtube.com/c/digimarkvnChannel
►Diễn đàn: http://forum.digimarkvn.com/

Share.

About Author

Chia sẻ, chia sẻ và sẻ chia :) Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.. ( Nhiều hay ít thì CHƯA BIẾT :D)