70 Template Powerpoint cực đẹp với nhiều chủ đề tuyệt đẹp dành cho anh em

0
192

Tình hình là lục ra được tiếp nên share cho anh em nào cần nè

70 Template Powerpoint cực đẹp với nhiều chủ đề tuyệt đẹp dành cho anh em

Chia sẻ anh em bộ này, trong mớ này có nhiều cái phù hợp để làm file thuyết trình / proposal… cho anh em, dùng được cho nhiều mục đích khác nhau

Lưu ý: Các mẫu chưa bao gồm hình ảnh nhé!

Load nhanh nhé anh em

DEMO

 

LẤY MẬT KHẨU MỞ LINK DOWNLOAD TẠI:

https://www.facebook.com/groups/digimarkVN/posts/2453097148292312/

DOWNLOAD

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Chia sẻ bởi Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam

( Vui lòng không share link lên các website khác )