Báo cáo Người tiêu dùng trực tuyến của Decision Lab – Q2 năm 2020

0
102

Mời anh em tham khảo Báo cáo Người tiêu dùng trực tuyến của Decision Lab – Q2 năm 2020

Trong báo cáo này sẽ cho anh em thấy tổng quan một số thông tin về  hành vi của các nhóm tuôi trong việc online. Các thông số về hoạt động, so sánh giữa các nền tảng trực tuyến mà các thế hệ online đang sử dung. Đặc biệt trong bảng báo cáo này có sự so sánh giữa các nền tảng mới nổi như Tiktok, Instagram Reels với các nền tảng video khác như Youtube..v.v..

MỘT SỐ THÔNG TIN

DOWNLOAD

https://drive.google.com/file/d/1xf2OM9-1Jmv7qqCe81EyXuKPQ6t7PEAU/view?usp=sharing