Bộ mẫu dùng làm Proposal về quảng cáo Facebook

0
117

Chắc bộ này anh em cần lắm, đặc biệt anh em cần làm Proposal về quảng cáo Facebook nhưng không biết trình bày sao cho đẹp thì bộ này sẽ giúp các bạn.

Làm bằng Word hoặc Adobe Indesign nhé !

DEMO

DOWNLOAD

https://drive.google.com/open?id=13sbTEluZq5iglO-Ib3-WfKEhVIy_lRKX

Chia sẻ bởi Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam