Chào các bạn!

Để Chèn nút like facebook, G+ vào Blogspot các bạn có thể làm như sau

1. Truy cập Blog của bạn, vào mục Mẫu > Chỉnh sửa HTML

123

2. Bấm Ctrl + F và tìm với từ " <body "

3. Chèn sau dòng đó đoạn code sau

<style type="text/css"> #nt_like_wrapper {position:fixed; bottom:40%; margin-left:0px; float:left; background-color:#E7E7E7;padding:2px;z-index:10;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;border: 1px solid #CCCCCC;} #nt_like_wrapper .nt_button {float:left;clear:both;} </style> <div id='nt_like_wrapper'> <div style="margin:4px;"> <div class='nt_button' id='facebook'> <script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'></script> <fb:like layout='box_count' show_faces='false'></fb:like> </div> <br /> <div class='nt_button' id='google'> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"> </script> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> </div> </div>

Như vậy là xong!

Chúc các bạn thành công!

NẾU HỮU ÍCH HÃY JOIN VỚI CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!
►Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/digimarkVN
►Fanpage  : https://www.facebook.com/congdongdigimark/
►Website : http://digimarkvn.com
►Youtube : https://www.youtube.com/c/DigimarkVN40
►Diễn đàn: http://forum.digimarkvn.com/

Share.

About Author

Chia sẻ, chia sẻ và sẻ chia :) Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.. ( Nhiều hay ít thì CHƯA BIẾT :D)