Gửi mọi người Báo cáo xu hướng công nghệ 2021 từ Deloitte. Anh em cần thì tham khảo nhé

LINK DOWNLOAD bản report đầy đủ mình để cuối bài viết

Báo cáo Xu hướng Công nghệ hàng năm lần thứ 12 của Deloitte xác định 9 xu hướng có khả năng chuyển đổi doanh nghiệp trong 18 đến 24 tháng tới, với những hiểu biết sâu sắc về các tác động chiến lược, rủi ro và tài chính có thể trao quyền cho các nhà lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và thành viên hội đồng quản trị. Đi sâu vào chín xu hướng và các lực lượng vĩ mô.
Báo cáo này gồm các phần ✍️:
  • Chiến lược, thiết kế
  • Sự phục hồi chính
  • Cung cấp vô hạn
  • MLOps: AI công nghiệp hóa
  • Cuộc cách mạng dữ liệu máy: Cung cấp cho máy
  • Không tin tưởng: không bao giờ tin tưởng, hãy luôn xác minh
  • khởi động lại nơi làm việc kỹ thuật số
  • Công nghệ DEI: công cụ cho vốn tự có

Recap từ Group Vietnam Market Report

 

Link từ trang chủ:

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_TT-Landing-page/DI_2021-Tech-Trends.pdf

Link dự phòng

https://drive.google.com/file/d/1wQJBDnqUY4N-6eQF39HSGLkYaSKL4dt5/view?usp=sharing

 

NẾU HỮU ÍCH HÃY JOIN VỚI CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!
►Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/digimarkVN
►Fanpage  : https://www.facebook.com/congdongdigimark/
►Website : http://digimarkvn.com
►Youtube : https://www.youtube.com/c/DigimarkVN40
►Diễn đàn: http://forum.digimarkvn.com/

Share.

About Author

Chia sẻ, chia sẻ và sẻ chia :) Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.. ( Nhiều hay ít thì CHƯA BIẾT :D)