Digital Marketing Checklist 2018 – File tổng hợp các yếu tố tổng quan để xây dựng chiến lược Marketing

0
25

File này khá dễ hiểu nên mình share cho các bạn nhé Digital Marketing Checklist 2018 – File tổng hợp các yếu tố tổng quan để xây dựng chiến lược Marketing

Giúp hỗ trợ cho các bạn các yếu tố cần làm để có thể dựa vào đó xây dựng chiến lược Digital Marketing tổng thể

XEM VÀ DOWNLOAD

https://drive.google.com/open?id=1YN7e2H6nXVFfYKNkUEvF98ttqgG4GXFL

Chia sẻ bởi Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam