Hướng dẫn gửi email hàng loạt với Amazon Simple Email Service và SmartSerialMail

0
24

Theo như đã lỡ hứa thì bài viết "Hướng dẫn gửi email hàng loạt với Amazon Simple Email Service và SmartSerialMail" đã hoàn thành

Anh em xem nhé! 

Bài viết tuy không hay, thậm chí dở ẹc, nhưng mà các bạn mang đi đâu cho mình cái nguồn nhé, dù gì ngồi gõ cũng mệt thấy mẹ 

 

Hướng Dẫn Gửi Email Hàng Loạt Với Amazon Simple Email Service Và SmartSerialMail by NguyenManhCuong