Hướng dẫn sử dụng Getrespone để làm Email Marketing toàn tập cho người mới bắt đầu

0
24

Hướng dẫn sử dụng Getrespone để làm Email Marketing toàn tập cho người mới bắt đầu

  • Tạo chiến dịch
  • Thêm list danh sách
  • Tạo thư
  • Tạo thư trả lời tự động
  • Tạo Landing Page

XEM VIDEO