Khóa học Email Marketing Tips [From Beginner to Advanced] trị giá 200 USD đang được miễn phí trên Udemy

0
27

Khóa này mới ra mắt và đang FREE, anh em nào cần tìm hiểu thêm về Email Marketing thì Load nhanh nhé

Anh em Load nhanh chứ Coupon hết hạn nhé

Landing Pages, Email Autoresponders, Mass Emailing, Building Email Lists, & Much Much More!

0.0(0 ratings) – Khóa mới nên rating chưa có

850 students enrolled

Created by Invert Media

Published 8/2019

Ngôn ngữ: English

Cách nhận:

Bước 1: Vào Link này

http://forum.digimarkvn.com/threads/khoa-hoc-email-marketing-tips-from-beginner-to-advanced-tri-gia-200-usd-dang-duoc-mien-phi-tren-udemy.158/

Bấm Vào Add to Cart –> Go to Cart — > Check out –> Enroll Now

Yêu cầu tạo tài khoản và sau đó tham gia khóa học thôi :D, các bạn có thể cài thêm App Udemy trên điện thoại để có thể học ngay trên Smartphone nhé

Nhanh chân kèo Coupon hết hạn