Môi trường marketing vi mô (micro marketing environment) là gì?

0
147
môi trường marketing vi mô

Môi trường marketing vi mô (tiếng Anh: micro marketing environment) là những lực lượng, những yếu tố tác động trực tiếp đến từng công ty và khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng của nó.

môi trường marketing vi mô

Hình minh họa (Nguồn: slideserve)

Môi trường marketing vi mô

Khái niệm

Môi trường marketing vi mô trong tiếng Anh gọi là: micro marketing environment.

Môi trường marketing vi mô là những lực lượng, những yếu tố tác động trực tiếp đến từng công ty và khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng của nó.

Những lực lượng này gồm có: các lực lượng bên trong công ty (ngoài bộ phận marketing), các lực lương bên ngoài công ty (các nhà cung ứng, các nhà môi giới marketing, các đối thủ cạnh tranh, công chúng trực tiếp và khách hàng).

Thành phần

– Các yếu tố bên trong công ty

Một công ty nếu được tổ chức các bộ phận bên trong theo mô hình chức năng thì trong kết cấu tổ chức đó thường có các bộ phận điển hình sau: bộ phận hành chính – kế toán, bộ phận quản trị sản xuất, bộ phận quản trị nhân lực, bộ phận marketing, bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), bộ phận cung ứng…

Việc soạn thảo các kế hoạch và chương trình marketing được giao cho bộ phận marketing.

Các bộ phận trong công ty thường có những mục tiêu theo đuổi khác nhau do chức năng công việc của họ chi phối. Điều đáng nói là mục tiêu của mỗi bộ phận không bao giờ cũng thống nhất với bộ phận khác, mặc dù tất cả họ đều đặt dưới sự điều hành của ban lãnh đạo tối cao.

Tình hình trên buộc bộ phận marketing trong công ty, nếu muốn các quyết định marketing của mình đưa ra giành được sự đồng thuận cao nhất, họ phải quan tâm tới sự khác biệt trên.

Trước hết, các quyết định marketing do bộ phận marketing trong công ty đưa ra phải chịu sự ràng buộc của mục tiêu, chiến lược, phương châm… chung của toàn công ty.

Chúng phải trờ thành những hoạt động có vai trò chính yếu trong việc quyết định sự thành bại của các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh do ban lãnh đạo tối cao đưa ra. Chỉ có như vậy các quyết định marketing mới thu hút được sự chú ý, quan tâm và ủng hộ của ban lãnh đạo tối cao của công ty.

Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, các nhà quản trị marketing, để đạt được sự đồng thuận của các lực lượng bên trong công ty, thường gặp phải hai cản trở rất lớn:

+ Một là, xã hội, kể cả những người quản lí cấp cao của công ty hoặc họ chưa có nhận thức đầy đủ về marketing, hoặc họ không muốn đảo lộn về nhiều mặt, trong đó có vấn đề tổ chức bộ máy và tổ chức nhân sự theo yêu cầu của việc biến một công ty thành “công ty marketing”.

+ Hai là, vấn đề chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty chưa được định hình rõ nét.

– Các yếu tố bên ngoài công ty

+ Những tổ chức, cá nhân cung ứng các yếu tố sản xuất

+ Các trung gian marketing

+ Đối thủ cạnh tranh

+ Công chúng trực tiếp

+ Khách hàng

(Tài liệu tham khảo: Marketing căn bản, GS.TS. Trần Minh Đạo, 2018, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tuyết Nhi