Sáng tạo mô hình giấy từ những hộp đồ ăn bỏ đi của nghệ nhân Harukiru

0
67

Gặp gỡ Harukiru , một nghệ nhân Nhật Bản, người đã biến bao bì đồ ăn nhẹ thành những tác phẩm điêu khắc bằng giấy tuyệt vời.

Harukiru không chỉ sở hữu trí tưởng tượng phong phú để hình dung các tác phẩm điêu khắc bằng bìa cứng của mình, mà còn rất kiên nhẫn, dành hàng giờ để cắt các hộp đồ ăn nhẹ, chẳng hạn như Ritz, Toppo, Pringles, Moonlight cookie, cà phê Nestlé và nhiều thứ khác, và dán chúng cùng nhau. Sản phẩm cuối cùng luôn là một thứ gì đó thực sự tuyệt vời.

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 1
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 2
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 3
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 4
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 5
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 6
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 7
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 8
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 9
Hình ảnh Qua: Twitter

Haruki Japanese Paper Sculptor Awesomebyte Hình ảnh 10
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 11
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 12
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 13
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 14
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 15
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 16
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 17
Hình ảnh Qua: Twitter

Nhà điêu khắc giấy Nhật Bản Haruki Awesomebyte Hình ảnh 18
Hình ảnh Qua: Twitter

Harukiru: Twitter