[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( Tuần 3 tháng 4 / 2018 )

0
15

[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( Tuần 3 tháng 4 / 2018 )

Bộ này có 1 bộ tổng hợp bộ nhận diện thương hiệu cho 1 brand mẫu, các bạn có thể tham khảo, khá là hay nhé!

DEMO

DOWNLOAD

1. Billie Harley Signature Font 50% Off

2. Diamonds are Forever

3.MILESTONE Stationery Collection

4.  Modern Tile | Seamless Patterns

5. FREE Montauk | Sans Serif Family

6.  Ditsy Flower Patterns