[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( Tuần 4 tháng 10 / 2018 )

0
28

[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( Tuần 4 tháng 10 / 2018 )

Trong bộ này khá ngon, có 1 bộ dùng cho lễ Halloween sắp tới, một bộ dạng thiết kế magazine và bộ vector ngon lành..v.v..

Load nhanh kẻo lỡ nha. Đầy đủ file gốc nên anh em có thể edit thoải mái

DEMO

DOWNLOAD

1. Shockwave SVG Collection ⚡️

2. Pumpkins & Pears

3. Whirly Birdie

4. Vintage geometry patterns collection

5. BLANKS | Minimal Lookbook/Magazines

6. 5 Chalk Lettering Procreate Brushes