[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( tuần 1 tháng 12 /2017 )

0
18

[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( tuần 1 tháng 12 /2017 )

Mình upload lại ở post này để bạn nào không download được thì download bằng link mình up nhé!

1. Wildwest

2. Animated E-Commerce Stories

3. Lookbook

4. Procreate Brush: Painter’s One Brush

5. Sale Promotion Instagram Story

6. Christmas cards, elements & patterns