Tải về bản báo cáo Tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp & người lao động – xuất bản cuối tháng 08/2021

0
71

 

Báo cáo này cung cấp kết quả tác động của đại dịch Covid-19 với tình hình việc làm, thu nhập của người lao động và tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021 do Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ) phối hợp với Báo Điện tử VnExpress tiến hành.

LINK DOWNLOAD MÌNH ĐỂ CUỐI BÀI VIẾT

Báo cáo sẽ có các thông tin cụ thể:

  • chụp nhanh thực trạng tác động của Covid-19 đến việc làm và thu nhập của người lao động,
  • tìm hiểu thực tế về khả năng tích lũy, nhìn rõ nguồn hỗ trợ đối với người lao động
  • nắm bắt tình trạng hoạt động của doanh nghiệp,
  • tìm hiểu thực tế về sức khỏe tài chính, khó khăn của doanh nghiệp và
  • những mong muốn về chính sách hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, người lao động.

Trên cơ sở đó, tổng hợp các kiến nghị của người lao động và doanh nghiệp góp phần giúp Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các nhà hoạch định chính sách tại các công ty thấy rõ thực tiễn, hiện trạng liên quan để xây dựng chính sách phù hợp, hiệu quả.

Thời gian thực hiện:
– Khảo sát người lao động: 01-08/08/2021
– Khảo sát doanh nghiệp: 12-22/08/2021
Phạm vi khảo sát: trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Số người trả lời:
– Khảo sát người lao động: hơn 70.000 người, sau khi số liệu được xử lý làm sạch, kiểm tra sự trùng lặp thì số liệu thu được là 
69.132 người.
– Khảo sát doanh nghiệp: gần 22.700 đại diện doanh nghiệp/hộ kinh doanh; sau khi số liệu được xử lý làm sạch, kiểm tra sự trùng lặp thì số liệu thu được là 
21.517 doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Trong báo cáo này doanh nghiệp/hộ kinh doanh được gọi tắt là doanh nghiệp.

DOWNLOAD BẢN ĐẸP

https://drive.google.com/file/d/1ppajUZVVIIEm1Ofl5iHbxlT4D84EOnhT/view?usp=sharing

Nguồn: Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân