Tải về bản báo cáo Xu Hướng truyền thông mạng xã hội 2021 – The Social Media Trends Report: A Detailed Report to Drive Your Social Media Strategy Forward

0
293

Mời mọi người Tải về và cùng tham khảo bản báo cáo Xu Hướng truyền thông mạng xã hội 2021 – The Social Media Trends Report: A Detailed Report to Drive Your Social Media Strategy Forward

Bản báo cáo kết hợp giữa Hubspot và Talkwalker nhằm mang đến bạn những phân tích và những con số thống kê giúp bạn có thể đánh giá và đưa ra chiến lược truyền thông mạng xã hội phù hợp cho mình.

Báo cáo này bao gồm:

  • Hơn 50 trích dẫn từ các nhà lãnh đạo trong ngành về những gì đã mang lại hiệu quả cho họ trên mạng xã hội
  • Thông tin chi tiết về các chiến thuật truyền thông xã hội từ Thương mại điện tử đến trò chơi xã hội
  • Dữ liệu hoàn toàn mới về phản ứng của khán giả đối với các chiến thuật truyền thông xã hội
  • Ví dụ từ các thương hiệu trong tất cả các ngành về cách họ đã sử dụng các chiến thuật cụ thể
  • Dự đoán dựa trên dữ liệu về những gì sẽ quan trọng đối với thương hiệu của bạn vào năm 2021
  • Thông tin chi tiết dành cho các công ty thuộc mọi quy mô — từ công ty khởi nghiệp đến doanh nghiệp

DOWNLOAD

https://www.talkwalker.com/social-media-trends?utm_medium=referral&utm_source=Digmark-VN&utm_term=APAC&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2022