Template mẫu về sắp xếp lich làm nội dung trên các nền tảng MXH – Social Media Content Calendar Template

0
749

Gửi anh chị em bộ này để tham khảo và sắp xếp, theo dõi việc làm nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhé

Bộ template này là dạng lịch biểu để takenote các điểm chính, thời gian đăng…v.v.. giúp bạn theo dõi công việc đăng nội dung dễ dàng hơn

Trong file tải về có một file hướng dẫn sử dụng bằng PDF và 1 file Excel nha

Template mẫu về sắp xếp lich làm nội dung trên các nền tảng MXH – Social Media Content Calendar Template

DOWNLOAD

https://drive.google.com/file/d/1IYoz5HCM0EfwTTkO2g6c99VfyccMXB6v/view?usp=sharing

Mật khẩu giải nén (nếu có): digimarkvn.com