Template Powerpoint giúp bạn làm Video mở đầu và kết thúc ( Intros & Outros ) tuyệt đẹp

0
1985

Template Powerpoint giúp bạn làm Video mở đầu và kết thúc ( Intros & Outros ) tuyệt đẹp.

Các bạn chỉ cần tải về, mở bằng Powerpoint và tùy chỉnh theo thông tin của bạn rồi xuất thành Video là ok rồi, dùng nó ghép vào đoạn mở đầu và kết thúc của Video khác thì rất đẹp và chuyên nghiệp đấy ^^

Xem demo một trong những Slide và được làm thành Video này

DOWNLOAD

https://drive.google.com/open?id=0B-MeFwsj6fPoTi1hc3FUYmppSGM

Lưu ý: Nếu bấm download không được là do cùng 1 lúc có nhiều lần download nên Google giới hạn, các bạn đợi 1 khoảng thời gian sau rồi vô Download là ok nhé!