Tổng hợp 50 Template Powepoint mẫu tuyệt đẹp phù hợp nhiều mục đích

0
116

Chia sẻ anh em bộ này, trong mớ này có nhiều cái phù hợp để làm file thuyết trình / proposal… cho anh em, dùng được cho nhiều mục đích khác nhau

Lưu ý: Các mẫu chưa bao gồm hình ảnh nhé!

Load nhanh nhé anh em

DEMO

LẤY MẬT KHẨU MỞ LINK DOWNLOAD TẠI:

https://www.facebook.com/groups/digimarkVN/posts/2425123014423059/

DOWNLOAD

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Chia sẻ bởi Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam

( Vui lòng không share link lên các website khác )